Activiteiten

 

De komende activiteiten

 

kunt U vinden in de Agenda

 

 

 

 

Overzicht voorgangers      

 • Uitgelicht

         
         
         
  Verslag gemeente vergadering 11 maart    
         
         
   
     

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers

       
       
     
       
 • Al meer dan 20 jaar vindt jaarlijks in Amstelveen een gecertificeerde kledinginzameling plaats: Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood. Op zaterdag 21 april tussen 9.30 en 12.00 uur ...

 • Zondag 22 april vindt er een Muzikale Vesper plaats in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. De Vesperscantorij van de Kruiskerk zal romantische bewerkingen van Psalm 84 zingen ...

 • Op 3 mei is met maandelijks open huis en cultuurdag met als thema "Het Joodse verleden van Mokum", dat deze keer een onderdeel vorm van een cultuurdag. Robin Oomkes, geschiedkundige en ...

Al meer dan 20 jaar vindt jaarlijks in Amstelveen een gecertificeerde kledinginzameling plaats: Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood. Op zaterdag 21 april tussen 9.30 en 12.00 uur kunt u (oude) kleding, schoenen en huishoudtextiel afgeven in gesloten zakken of dozen bij de Paaskerk, Kruiskerk of Pelgrimskerk. Ook brillen zijn welkom (apart afgeven). De geldelijke opbrengst is bestemd voor wederopbouw en herinrichting van meerdere scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek: zo krijgen duizenden kinderen tussen 6 en 14 jaar weer de kans om basisonderwijs te volgen in dit door burgeroorlogen en grote armoede geteisterde land. Meer informatie vindt u op de websites van de meewerkende kerken en op de landelijke website www.samskledingactie.nl.

Zondag 22 april vindt er een Muzikale Vesper plaats in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. De Vesperscantorij van de Kruiskerk zal romantische bewerkingen van Psalm 84 zingen onder leiding van Henk Trommel. Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur. De entree is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 

Psalm 84 is vanouds in de christelijke traditie een geliefde psalm. Lyrisch wordt het prachthuis bezongen waar je thuis komt als je het tranendal doorkruist hebt. In deze vesper horen we drie romantische versies. Brahms nam de psalm op in Ein deutsches Requiem, Rheinberger maakte een compositie voor vierstemmig vrouwenkoor en een harpbegeleiding en Vaughan Williams gaf de psalm een plaats in de Anglicaanse kerkmuziek. In deze vesper is Peter Ouwerkerk organist en pianist, terwijl Judith Jamin op de harp begeleidt. Liturg is ds. Sieb Lanser.

Op 3 mei is met maandelijks open huis en cultuurdag met als thema "Het Joodse verleden van Mokum", dat deze keer een onderdeel vorm van een cultuurdag. Robin Oomkes, geschiedkundige en kunsthistoricus, begeleidt ons. In de ochtend verzorgt hij in de kerk, met beeld en ruime kennis, een lezing over Amsterdam, haar joodse verleden en de Jodenvervolging. Interessant is daarbij ook hoe de omgang met het Nederlands oorlogsverleden en de beeldvorming sinds 1945 veranderd zijn en tot welke debatten dit heeft geleid. Er is ruimte voor gesprek en eigen ervaringen. Voor allen volgt dan om 12.00 uur een lunch.

 

Daarna gaan zij die dit willen mee naar Amsterdam, waar we een bezoek brengen aan de 17de eeuwse Portugese synagoge (gratis voor hen die een museumjaarkaart hebben). Vandaar uit maken we een stadswandeling langs bijzondere plekken en monumenten die vertellen over het joodse leven en de nawerking van de oorlog. De wandeling eindigt rond 15.30 uur bij de Hollandsche Schouwburg. U kunt intekenen op alleen de ochtend en de lunch (kosten Euro 10,00) of op het hele dagprogramma (kosten Euro 15,00). Opgave en info: Ria Keijzer, tel. 06 - 50 22 82 50, keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl