Adressen

Naam Positie
Contact Kruiskerk (pastoraat)
ds M.F. Buitenwerf - v/d Molen (Mirjam) Predikant
ds S.H. Lanser (Sieb) Predikant
mw R. Keijzer - Meeuwse (Ria) Kerkelijk werker
dhr H. Trommel (Henk) Cantor-organist
mw M. van Leeuwen (Marian) Kosteres
dhr R.F. van Balderen (Rudie) Voorzitter Wijkkerkenraad
dhr A.C. Kotterer (Ton) Scriba Wijkkerkenraad
dhr L.C. Palm (Lodewijk) Penningmeester wijkkas
dhr H. van der Meulen (Henk) Ledenadministratie
dhr H. van Klaveren (Henk) Coördinator autodienst
mw M. van der Meulen (Marijke) Bloemendienst
mw B. de Geus (Belia) Bloemendienst
mw L. Kieft (Leni) Bloemendienst
mw N. van der Muizenberg (Nel) Bloemendienst
mw F. Bock (Frederika) Boekentafel
dhr N. Pool (Nico) Boekentafel
dhr R. Hartman (Rob) Kerkwebradio
dhr K.F. de Vries (Freek) Website / Techniek / Fotograaf
Kerkelijk Bureau

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers