Programma 2016 - 2017

 

  • Zondag 18 sept 2016, 16-18.15 uur ‘Verhaal in de Kruiskerk’ (Zacheüs)
  • Zondag 6 november: ‘Verhaal in de Kruiskerk’, 16-18.15 uur Sint Maarten en barmhartige Samaritaan (plus lampionnen maken en speelgoed inzamelen in het creatieve uurtje)
  • Zaterdagmiddag 26 nov 2016 adventskransen maken, 16-17.00 uur
  • Kinderkerstkoor woensdagmiddag 30 nov, 7 dec en 14 dec 2016, 16.30-17.15 uur, uitvoering op donderdagmiddag 15 december 2016 tijdens adventsmiddag (15.30 uur)
  • Kinderkerstfeesten, zaterdag 24 december 2016, 16.30 en 19.00 uur
  • Zondagmiddag 29 jan 2017 ‘Verhaal in de Kruiskerk’ (Vijf broden en twee vissen), 16-18.15 uur
  • Palmpasen: zaterdagmiddag 8  april 2017 stokken maken 16-17 uur 
  • Zondagmiddag 21 mei 2017 ‘Verhaal in de Kruiskerk’ (Bartimeüs), 16-18.15 uur
  • Zaterdagmiddag 10 juni 2017 Grootste Bijbelverhaal (afsluiter van het seizoen), 15-17.00 uur
  • Programma met Roelof Venemaschool: Paasontbijt op Witte Donderdag 13 april 2017, 8.30 tot 11.00 uur

 

 

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers