De zondagse eredienst vangt als regel aan om 10.00 uur. Voor de voorganger en nadere bijzonderheden:

zie de agenda.

Crèche

Er is tijdens de zondagse eredienst crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze wordt gehouden in één van de zalen.

Kinderdiensten

Kinderen en volwassenen beginnen de kerkdienst gezamenlijk. Na een gesprekje met de predikant gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Daar luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en maken een werkje of doen een spel. De kinderen komen aan het eind van de dienst voor de zegen terug in de kerkdienst.

Inlichtingen: Marleen Jongeneel (020-6457003)

Tienerdiensten

Op nader te bepalen zondagen van de maand worden voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar diensten gehouden.

Zie verder op de tieners-pagina

Autodienst

Mensen die graag naar de kerk willen, maar geen vervoer hebben terwijl de loopafstand eigenlijk te lang is, kunnen een beroep doen op de autodienst.Inlichtingen: dhr H. van Klaveren

Boekentafel

In de ontmoetingsruimte wordt wekelijks - behalve in de zomermaanden - een boekentafel ingericht. Hoofddoel van de boekentafel is: gemeenteleden op de hoogte houden van publicaties die op theologisch gebied verschijnen. Er liggen voor de kindern kleurplaten, kinderbijbels en verhalenboekjes. Inlichting: dhr. N. Pool

Avondmaal

Avondmaalsvieringen vinden in de regel één keer per maand en bij bijzondere gelegenheden plaats. Zie de agenda

Doop

De doop kan worden aangevraagd bij de kerkenraad.

Cantorij

De Kruiskerkcantorij verleent regelmatig een bijdrage aan de eredienst. De cantorij ondersteunt de gemeentezang en bouwt daarnaast aan een repertoire van concertante titels. De cantorij repeteert op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Kruiskerk onder leiding van de cantor-organist.

Bloemendienst

De bloemen gaan in tweeën en worden bezorgd als een bloemengroet van de gemeente aan zieken thuis, of aan hen die in een ziekenhuis of elders verpleegd worden. Hiervoor worden inde dienst vrijwilligers gevraagd.

Inlichtingen: mw. J. Hartman

Na de dienst is er koffie en een goede gelegenheid om met nieuwe leden kennis te maken of om gewoon met bekenden nog wat na te praten...

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers